Po podwójnym klikniciu na pozycj w kolumnie "L.p." otwierany jest dialog edycji danych pozycji na zakadce "Opisy".
W poprzednich wersjach programu wyszukiwano w innych kosztorysach tylko wg indeksów.Dodano import obmiarów z plików w formacie CSV.KNR 9-10 - coupon code target com zaktualizowano do II wydania.Waniejsze poprawki i zmiany w katalogach: KNR-W, 0606, 0609, 0611 - poprawiono jednostk miary wirku filtracyjnego na t KNR-W poprawiono zawyon norm robocizny KNR, 0608 - poprawiono automatyczne modyfikacje KNR, poprawiono normy urawia KNR poprawiono jednostk obmiarow na m2 KNR AT-28 - drobne poprawki norm.Gdy dokadno prezentacji podsumowania kosztorysu jest równa 0, to w wartoci sownie nie s pokazywane grosze (zawsze byo to 00/100).Dodano dodatkow stron umoliwiajc wstawienie wasnego opisu.KNR 4-02 (wacetob)0120, 0121 - poprawiono jednostk miary na m (w druku jest szt.).Dla transportu sprztu dodano parametr "Liczba operacji montau/demontau" niezaleny od liczby przewozów.Po zmianie nazwy katalogu, nowa nazwa nie bya pokazywana w drzewie katalogów (lewe okienko).Poprawiono przenoszenie niepodzielnych wierszy wydruku pomidzy stronami.
Jeeli uytkownik chce aby element by na stae nieaktywny powinien wybra w licie grup wariantów: "element zawsze nieaktywny".
Funkcja ta realizowana jest teraz poprzez menu kontekstowe wywietlane po klikniciu prawym przyciskiem myszy na okienku z opisem.Przy porównaniu kosztorysów mona wczy opcj "tylko obmiary" - nie bd sprawdzane inne dane pozycji (RMSy, ceny itd.).Cenniki AT: Nowe cenniki - poziom cen Czerwiec 2009 - AT-25 Iniekcje budowlane - AT-27 Hydroizolacje Zaktualizowane ceny - poziom cen Czerwiec 2009 - AT-02 cianki dziaowe z pyt gipsowych orth - AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie - AT-04 Nawierzchnie na drogach.02 "Ukadanie przewodów izolowanych i przewodów szynowych" - AT-03 "Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie" - AT-04 "Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome" - AT-06 "Transport zewntrzny materiaów budowlanych" - AT-07 "Termoceramiczne powoki ochronne thermo-shield" - AT-08 "Nowe generacje ciennych."robotypomiar trasdrogi" oznacza, e: do sortowania bdzie szukany tekst "trasdrogi".Poprawki biblioteki obsugi katalogów norm:.I what is a good gift for a law school graduate 2003 Uzupenienia: KNP 16 - dodano dzia.Poprzednio wszystkie istniejce ju w kosztorysie nakady nie byy usuwane, natomiast nowe nie byy dodawane.Zaktualizowano import cenników BCR I pórocze 2007 (promocja.Poprawiono modyfikacj wierszy dodatkowych obmiarów zawierajcych odwoania do pozycji w kosztorysach dodawanych do kosztorysu zoonego.Dodano Wspólny Sownik Zamówie (CPV) i moliwo wstawienia z niego na stron tytuow listy kodów i opisów robót.


[L_RANDNUM-10-999]